Projektová a přípravná činnost

Zpracování dokumentace stavby

 • Studie dizpozičních řešení a vizualizace staveb
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) nebo územní souhlas (DÚS)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro dodatečné povolení stavby
 • Dokumentace k provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Dokumentace změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS)

Inženýrská činnost

 • Obstarání vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení a o připojovacích podmínkách
 • Obstarání stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a institucí k projektu
 • Projednání a odsouhlasení projektu se stavebním úřadem
 • Obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení pro investora
 • Autorské a technické dozory

Ve spolupráci s externími spolupracovníky a odbornými firmami Vám zajistíme

 • Statický průzkum objektu a vypracování statických posudků
 • Zpracování rozpočtu a výkazu výměr
 • Vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Vypracování žádosti o dotace Nová zelená úsporám
 • Vypracování požárních zpráv

Radonový, geologický a hydrogeologický průzkum