• Provádíme povinné technické kontroly kotlů na tuhá paliva dle zákona 201/2012 Sb. a dále na tyto kotle zajišťujeme kompletní servis a odborné uvedené do provozu.